Geografski informacioni sistem (GIS) predstavlja neophodan alat za prikupljanje i analizu geografskih podataka, praćenje geografskih procesa i rješavanje savremenih problema čovječanstva. Kolika je važnost ove aplikacije govori i činjenica da se u svijetu godinama unazad, svake srijede treće sedmice u novembru, obilježava i slavi Svjetski dan GIS-a. Kao i prethodne dvije godine Prirodno – matematički fakultet se opet pridružio toj praksi.

Realizovano je otvoreno predavanje kroz koje su se analizirale teorijske i aplikativne osnove GIS-a, a kome su prisustvovali studenti geografije i prostornog planiranja, nastavnici, asistenti i laboranti. Prezentovani su najbolji studentski stručni i naučni radovi koji su nastali uz pomoć GIS-a, a nakon toga emitovan je kratak film o savremenom načinu funkcionisanja ove aplikacije.

Prisutni su bili u prilici da čuju iskustva mr Dragutina Adžića koji je koautor aplikacije bazirane na GIS tehnologiji, pod nazivom @farm. Ovim dešavanjem Prirodno – matematički fakultet se upisao na svjetsku mapu institucija koje aktivno prate inovacije u polju GIS-a.