Katedra: Katedra za fizičku geografiju i geologiju
Uža naučna oblast: Fizička geografija

Predmeti: Klimatologija sa meteorologijom
Primijenjena klimatologija

Kabinet: 41
Telefon: +387 51 319 142
E-mail: slobodangnjato@gmail.com

Konsultacija:  utorak od 10:30h do 12.00 h srijeda od 12.00h do 13.30 h

Biografija
Bibliografija