Mole se svi zaposleni koji se bave naučno-istraživačkim radom sa PMF-a da registruju svoj nalog na Gugl Akademik bazi podataka prema UPUTSTVU… koje smo dobili iz Univerzitetskog računskog centra (URC).