Катедра: Физичка географија, геологија и географија животне средине
Ужа научна област: Физичка географија

Предмети: Климатологија са метеорологијом
Биогеографија са географијом земљишта
Глобалне климатске промјене

Консултације: Понедјељак и Четвртак 11.00 – 13.00
Кабинет: 36
Телефон: +387 51 311 178, лок.20
E-mail: trbicg@pmfbl.org

Биографија

Библиографија