PRVA GODINA
Obavezni predmeti
PredmetI semestarECTSII semestarECTS
1.    Matematika 12+26
2.    Fizika 13+36
3.    Stehiometrija1+36
4.    Opšta hemija3+27
5.    Osnovi informatike2+25
6.    Neorganska hemija3+38
7.    Matematika 22+27
8.    Fizika 23+37
9.    Analitička hemija 13+48
Broj časova11+1211+12
Ukupno časova2323
Ukupno ECTS3030
Broj ispita54
Broj ispita godišnje9
DRUGA GODINA
Obavezni predmeti
PredmetIII semestarECTSIV semestarECTS
1.  Organska hemija 13+38
2.  Fizička hemija 13+37
3.  Analitička hemija 23+47
4. Hemija životne sredine3+05
5.  Engleski jezik 12+13
6.  Organska hemija 24+38
7.  Engleski jezik 22+13
8.  Fizička hemija 22+37
9. Odabrana poglavlja neorganske hemije3+26
10. Uzorkovanje i priprema uzoraka za hemijsku analizu2+36
Broj časova14+1113+12
Ukupno časova2525
Ukupno ECTS3030
Broj ispita55
Broj ispita godišnje10
TREĆA GODINA
Obavezni predmeti
PredmetV semestarECTSVI semestarECTS
1.    Organska hemija 33+27
2.    Psihologija3+37
3.    Hromatografske  metode2+26
4.    Izborni predmet 12+25
5.    Izborni predmet 22+25
6.    Pedagogija2+25
7.    Hemija prirodnih proizvoda3+26
8.    Fizička hemija 32+25
9.    Spektroskopija organskih jedinjenja3+26
10.  Izborni predmet 32+24
11.  Izborni predmet 43+04
Broj časova12+1115+10
Ukupno časova2325
Ukupno ECTS3030
Broj ispita56
Broj ispita godišnje11
Izborni predmeti:
Izborni predmet 1a) Hemijska kinetika i kataliza
b) Elektrohemija
Izborni predmet 2a) Koordinaciona hemija
b) Neorganske sinteze
Izborni predmet 3a) Primjenjena organska hemija
b) Nomenklatura organskih jedinjenja
Izborni predmet 4a) Računarska hemija
b) Kvantna hemija
ČETVRTA GODINA
PredmetVII semestarECTSVIII semestarECTS
1.  Biohemija 13+37
2. Metodika nastave hemije 12+36
3.  Školski ogledi u nastavi hemije3+37
4.  Izborni predmet 52+25
5.  Izborni predmet 62+25
6.  Biohemija 23+36
7.  Metodika nastave hemije 22+46
8.  Izborni predmet 72+14
9.  Izborni predmet 83+36
Završni rad8
Broj časova13+1211+9
Ukupno časova2520
Ukupno ECTS3030
Broj ispita54
Broj ispita godišnje9
Izborni predmeti:
Izborni predmet 5a) Koloidna hemija
b) Fotohemija
Izborni predmet 6a) Hemija sintetičkih polimera
b) Organske sinteze
Izborni predmet 7a) Hemija vode
b) Nuklearna hemija
Izborni predmet 8a) Istorija hemije
b) Multimedija u nastavi hemije
Završni rad