ПРВА ГОДИНА
Обавезни предмети
Предмет I семестар ECTS II семестар ECTS
1.    Математика 1 2+2 6
2.    Физика 1 3+3 6
3.    Стехиометрија 1+3 6
4.    Општа хемија 3+2 7
5.    Основи информатике 2+2 5
6.    Неорганска хемија 3+3 8
7.    Математика 2 2+2 7
8.    Физика 2 3+3 7
9.    Аналитичка хемија 1 3+4 8
Број часова 11+12 11+12
Укупно часова 23 23
Укупно ECTS 30 30
Број испита 5 4
Број испита годишње 9
ДРУГА ГОДИНА
Обавезни предмети
Предмет III семестар ECTS IV семестар ECTS
1.  Органска хемија 1 3+3 8
2.  Физичка хемија 1 3+3 7
3.  Аналитичка хемија 2 3+4 7
4. Хемија животне средине 3+0 5
5.  Енглески језик 1 2+1 3
6.  Органска хемија 2 4+3 8
7.  Енглески језик 2 2+1 3
8.  Физичка хемија 2 2+3 7
9. Одабрана поглавља неорганске хемије 3+2 6
10. Узорковање и припрема узорака за хемијску анализу 2+3 6
Број часова 14+11 13+12
Укупно часова 25 25
Укупно ECTS 30 30
Број испита 5 5
Број испита годишње 10
ТРЕЋА ГОДИНА
Обавезни предмети
Предмет V семестар ECTS VI семестар ECTS
1.    Теоријска органска хемија 3+2 7
2.    Индустријска хемија 1 3+3 7
3.    Хроматографске  методе 2+2 6
4.    Изборни предмет 1 2+2 5
5.    Изборни предмет 2 2+2 5
6.    Индустријска хемија 2 2+2 5
7.    Хемија природних производа 3+2 6
8.    Физичка хемија 3 2+2 5
9.    Спектроскопија органских једињења 3+2 6
10.  Изборни предмет 3 2+2 4
11.  Изборни предмет 4 3+0 4
Број часова 12+11 15+10
Укупно часова 23 25
Укупно ECTS 30 30
Број испита 5 6
Број испита годишње 11
Изборни предмети:
Изборни предмет 1 а) Хемијска кинетика и катализа
б) Електрохемија
Изборни предмет 2 а) Координациона хемија
б) Неорганске синтезе
Изборни предмет 3 а) Примјењена органска хемија
б) Номенклатура органских једињења
Изборни предмет 4 а) Рачунарска хемија
б) Квантна хемија
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Предмет VII семестар ECTS VIII семестар ECTS
1.  Биохемија 1 3+3 7
2. Нанохемија 3+2 6
3.  Инструменталне методе 3+3 7
4.  Изборни предмет 5 2+2 5
5.  Изборни предмет 6 2+2 5
6.  Биохемија 2 3+3 6
7.  Хемија чврстог стања 3+2 6
8.  Изборни предмет 7 2+1 4
9.  Изборни предмет 8 3+3 6
Завршни рад 8
Број часова 13+12 11+9
Укупно часова 25 20
Укупно ECTS 30 30
Број испита 5 4
Број испита годишње 9
Изборни предмети:
Изборни предмет 5 а) Колоидна хемија
б) Фотохемија
Изборни предмет 6 а) Хемија синтетичких полимера
б) Органске синтезе
Изборни предмет 7 а) Стандарди и стандардизација
б) Процеси у хемијској индустрији
Изборни предмет 8 а) Хемија воде
б) Нуклеарна хемија
Завршни рад