PRVA GODINA
Obavezni predmeti
Predmet I semestar ECTS II semestar ECTS
1.    Matematika 1 2+2 6
2.    Fizika 1 3+3 6
3.    Stehiometrija 1+3 6
4.    Opšta hemija 3+2 7
5.    Osnovi informatike 2+2 5
6.    Neorganska hemija 3+3 8
7.    Matematika 2 2+2 7
8.    Fizika 2 3+3 7
9.    Analitička hemija 1 3+4 8
Broj časova 11+12 11+12
Ukupno časova 23 23
Ukupno ECTS 30 30
Broj ispita 5 4
Broj ispita godišnje 9
DRUGA GODINA
Obavezni predmeti
Predmet III semestar ECTS IV semestar ECTS
1.  Organska hemija 1 3+3 8
2.  Fizička hemija 1 3+3 7
3.  Analitička hemija 2 3+4 7
4. Hemija životne sredine 3+0 5
5.  Engleski jezik 1 2+1 3
6.  Organska hemija 2 4+3 8
7.  Engleski jezik 2 2+1 3
8.  Fizička hemija 2 2+3 7
9. Odabrana poglavlja neorganske hemije 3+2 6
10. Uzorkovanje i priprema uzoraka za hemijsku analizu 2+3 6
Broj časova 14+11 13+12
Ukupno časova 25 25
Ukupno ECTS 30 30
Broj ispita 5 5
Broj ispita godišnje 10
TREĆA GODINA
Obavezni predmeti
Predmet V semestar ECTS VI semestar ECTS
1.    Teorijska organska hemija 3+2 7
2.    Industrijska hemija 1 3+3 7
3.    Hromatografske  metode 2+2 6
4.    Izborni predmet 1 2+2 5
5.    Izborni predmet 2 2+2 5
6.    Industrijska hemija 2 2+2 5
7.    Hemija prirodnih proizvoda 3+2 6
8.    Fizička hemija 3 2+2 5
9.    Spektroskopija organskih jedinjenja 3+2 6
10.  Izborni predmet 3 2+2 4
11.  Izborni predmet 4 3+0 4
Broj časova 12+11 15+10
Ukupno časova 23 25
Ukupno ECTS 30 30
Broj ispita 5 6
Broj ispita godišnje 11
Izborni predmeti:
Izborni predmet 1 a) Hemijska kinetika i kataliza
b) Elektrohemija
Izborni predmet 2 a) Koordinaciona hemija
b) Neorganske sinteze
Izborni predmet 3 a) Primjenjena organska hemija
b) Nomenklatura organskih jedinjenja
Izborni predmet 4 a) Računarska hemija
b) Kvantna hemija
ČETVRTA GODINA
Predmet VII semestar ECTS VIII semestar ECTS
1.  Biohemija 1 3+3 7
2. Nanohemija 3+2 6
3.  Instrumentalne metode 3+3 7
4.  Izborni predmet 5 2+2 5
5.  Izborni predmet 6 2+2 5
6.  Biohemija 2 3+3 6
7.  Hemija čvrstog stanja 3+2 6
8.  Izborni predmet 7 2+1 4
9.  Izborni predmet 8 3+3 6
Završni rad 8
Broj časova 13+12 11+9
Ukupno časova 25 20
Ukupno ECTS 30 30
Broj ispita 5 4
Broj ispita godišnje 9
Izborni predmeti:
Izborni predmet 5 a) Koloidna hemija
b) Fotohemija
Izborni predmet 6 a) Hemija sintetičkih polimera
b) Organske sinteze
Izborni predmet 7 a) Standardi i standardizacija
b) Procesi u hemijskoj industriji
Izborni predmet 8 a) Hemija vode
b) Nuklearna hemija
Završni rad