Događaj posvećen Horizont Evropa programu i iskustvima iz Horizont 2020 programa koji je namijenjen nastavnicima, saradnicima i administrativnom osoblju Univerziteta u Banjoj Luci, biće održan 29. juna 2021. godine u 10 časova.

Organizatori događaja koji se održava u sali 8 u Rektoratu, su Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija i Kancelarija prorektora za naučno-istraživački rad i razvoj UNIBL. VIŠE…