Информатор интегрално .pdf – 3 MB
Опште информације о студирању на ПМФ-у .pdf – 1,5 MB
Биологија .pdf – 0,4 MB
Географија .pdf – 0,5 MB
Екологија и заштита животне средине .pdf – 0,4 MB
Математика и информатика .pdf – 0,7 MB
Просторно планирање .pdf – 0,5 MB
Техничко васпитање и информатика .pdf – 0,4 MB
Физика .pdf – 1 MB
Хемија 1. циклус  
Хемија 2. циклус