На Природно-математичком факултету Универзитета у Бањој Луци, у периоду од 3. до 5. јула 2018. године, одржана је „Међународна научна конференција о адаптацијама на климатске промјене у источној Европи“ (“International Scientific Conference on Climate Change Adaptation in Eastern Europe”). Организатори конференције били су: Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, Географски факултет Универзитета у Београду, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, Hamburg University of Applied Sciences и International Climate Change Information Programme (ICCIP). На Конференцији је учествовало преко 30 научних радника из Њемачке, Словачке, Словеније, Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине и др. Радови саопштени на Конференцији биће публиковани књизи “Climate Change Adaptation in Eastern Europe: Managing risks and building resilience to climate change”, као сљедећи том награђиване серије књига “Climate Change Management” коју објављује Спрингер, а која је од свог оснивања 2008. године постала водећа свјетска публикација о управљању климатским промјенама.

ВИШЕ на Фликеру….