са међународним учешћем – СБЕРС2020

Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој  Луци

12-14.11.2020.

Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци организује IV Симпозијум биолога и еколога Републике Српске са међународним учешћем – СБЕРС2020 у периоду од 12. до 14. новембра 2020. године. Услијед пандемије корона вируса, Симпозијум ће овога пута бити одржан online.

Основни циљ Симпозијума је окупљање биолога и еколога Републике Српске и окружења у циљу размјене знања, искустава и јачања сарадње између колега који раде у сродним областима, те учешће професора основних и средњих школа ради унапређења наставе биологије, екологије и сродних предмета.

Рад Симпозијума је организован кроз пленарна предавања, усмена излагања и постер презентације у оквиру 10 Научних тематских области: Ботаника и физиологија биљака, Зоологија и физиологија животиња, Генетика и еволуција, Биохемија и молекуларна биологија, Микробиологија, Екологија биљака, Екологија животиња, Заштита биодиверзитета, Заштита животне средине и Биологија и екологија: положај у школама.

На Симпозијуму ће бити презентовано седам пленарних предавања и 91 рад, од којих је сваки рецензиран од стране два рецензента. Симпозијум је окупио 340 учесника из Босне и Херцеговине, Србије, Хрватске, Словеније, Црне Горе, Бугарске, Шпаније, Сједињених Америчких Држава и Вијетнама.

Више информација о Симпозијуму налази се на: https://pmf.unibl.org/sbers-2020/

Организациони одбор IV Симпозијума биолога и еколога Републике Српске – SBERS2020