ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

Ивана Пуцар, ма, виши асистент

канцеларија:28

телефон:+38751319142

e-mail: ivana.pucar@pmf.unibl.org

ORCID: 0000-0002-0267-1727

ENGLISH

 ОБРАЗОВАЊЕ:

 • 2016. Мастер екологије и заштите животне средине-Екологија биљака, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2013. Дипломирани еколог, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА:

 • 2019. – данас, Виши асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци

НАСТАВА:

Основне студије:

 • Систематика и филогенија кормофита I
 • Систематика и филогенија кормофита II
 • Екологија и разноврсност кормофита

Академске интегрисане студије

 • Ботаника

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА:

 • Систематика, анатомија, морфологија, екологија и биохемија биљака

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ:

 • 2020. – 2021. „Natura 2000 врсте, картирање станишта и етноботаничка истраживања Невесињског поља“, Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци. – Координатор пројкета: проф. др Синиша Шкондрић
 • Јануар 2020. – Децембар 2020. „Биохемијска карактеризација антиоксидативног капацитета фенолних једињења из одабраних љековитих биљака са подручја Републике Српске“, Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци. – Координатор пројекта: проф. др Биљана Кукавица
 • 2016. – 2018. „Диверзитет васкуларне флоре и вегетације крашких поља Републике Српске“, Министарство науке и технологије Републике Српске, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци. – Координатор пројкета: проф. др Синиша Шкондрић

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ:

 • Бован, И., Шкондрић, С. (2020): Нови налаз врсте Pontechium maculatum (L.) Böhle & Hilger (Boraginaceae) у Босни и Херцеговини, Зборник сажетака, IV Симпозијум биолога и еколога Републике Српске са међународним учешћем-СБЕРС2020, Бања Лука, 12-14. новембар 2020. године, 30-31.
 • Бован, И., Шкондрић, С., Морина, Ф., Бороја, М., Вељовић-Јовановић, С., Гверо, М., Кукавица-Јовановић, Б. (2015): Испитивање промјена у активности пероксидаза и идентификација и квантификација фенолних једињења у листу и ризому врсте Halacsya sendtneri (Boiss.) Dörfl. (Boraginaceae) на серпентинитским комплексима у сјеверозападном дијелу ареала, Зборник сажетака, III Симпозијум биолога и еколога Републике Српске-СБЕРС2015, Бања Лука, 12-14. новембар године, 81.
 • Гверо, М., Хасанагић, Д., Топалић-Тривунић, Љ., Бороја, М., Бован, И., Кукавица-Јовановић, Б. (2015): Утицај различитих концентрација Pb, Mn и Cd на садржај протеина и активности пероксидаза у листовима Reynoutia japonica, Зборник сажетака, III Симпозијум биолога и еколога Републике Српске- СБЕРС2015, Бања Лука, 12-14. новембар 2015. године 82-83.
 • Бован, И., Кукавица, Б. (2013): Испитивање промјена у антиоксидативном метаболизму биљака пасуља (Phaseolus vulgaris) различите старости, Књига сажетака, 6. Научно-стручни скуп „Студенти у сусрет науци“ са међународним учешћем, Бања Лука, 27-29. новембар 2013. године, 18-19.

ОСТАЛО:

 • Члан организационог одбора – IV Симпозијум биолога и еколога Републике Српске – СБЕРС 2020, Бања Лука, Република Српска
 • Стипендиста – Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, током дијела докторских студија (2019); Министарство просвјете и културе Републике Српске, током основних студија
 • Семинари – „IUCN Red List Assessor Training Workshop“ – 2019, Сарајево, Б&Х; „Одређивање пестицида у седименту и полифенолних једињења у водама примјеном GC-MS“ – 2016, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци; „Припрема и анализа узорака за анализу полихлорованих бифенила (PCB) у површинским водама“ – 2015, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци; „Узорковање полутаната у површинским водама и седименту“ – 2014,  Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци.