Studijski program: Prostorno planiranje
Uža naučna oblast: Urbano i ruralno planiranje

Predmeti: Uvod u prostorno planiranje, GIS u prostornom planiranju, Urbano planiranje, Ruralno planiranje, Prostorni i regulacioni planovi,
Ekološka primjena GIS tehnologija

Kabinet: 41
E-mail: marko.ivanisevic@pmf.unibl.org
Konsultacije: ponedjeljak (12 – 14), utorak (12 – 14)

Biografija
Bibliografija