Закон о издавачкој дјелатности, 2004. година
Правилник о публиковању научних публикација 2017. година
Правилник о издавачкој дјелатности Универзитета 2014. година