Dr Milan Janjić, redovni profesor
Rođen 1951. godine u Lužanima, Ilidža – BiH
Zaposlen od 1996. godine
Titula: doktor matematičkih nauka

Doktorat: Komutativnost asocijativnih prstena izvedena iz nekih osobina stepena elemenata, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu, 1987.

Zvanje: redovni profesor, od 2005. godine
Uža naučna oblast: Algebra i geometrija Katedra: Teorijska matematika
E-mail: agnus@blic.net

Biografija

Two Enumerative Functions
Enumerative Formulae for Some Functions on Finite Sets