У оквиру ЕРАЗМУС+ програма – кредитна размјена – расписан је конкурс за размјену особља на Универзитету у Кадизу, Шпанија.

Доступне су три (3) стипендије за академско особље Универзитета у Бањој Луци. 
Размјена се мора реализовати до 30. јуна 2022. године.

ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ:
•    путни трошкови до износа од 360,00 евра,
•    трошкови боравка у износу од 160,00 евра по дану (смјештај, оброци, локални превоз), 
•    виза, дозвола за боравак и осигурање нису обухваћени овом стипендијом, те је стипендиста дужан да ове трошкове сноси сам.

АПЛИКАНТИ:
На конкурс се може пријавити академско особље Универзитета у Бањој Луци са компатибилних чланица.

ВИШЕ…