О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

о јавном представљању теме и програма истраживања докторске дисертације на студијском програму Математика, кандидата мр Бојана Николића под називом:

 „Мјере сличности над фамилијама стрингова“

Јавно представљање теме и програма истраживања докторске дисертације заказује се дана 01.12.2021. године (сриједа), са почетком у 1730 часова у амфитеатру Природно-математичког факултета пред Комисијом у саставу:

  1. Др Душко Јојић, редовни професор, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, ужа научна област: Алгебра и геометрија, предсједник;
  2. Др Душко Богданић, ванредни професор, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, ужа научна област: Алгебра и геометрија, члан;
  3. Др Бојан Башић, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, ужа научна област: Дискретна математика на матичном факултету, члан;
  4. Др Зоран Митровић, редовни професор, Универзитет у Бањој Луци, Електротехнички факултет,  ужа научна област: Математичка анализа и примјене, члан;
  5. Др Марко Ђукановић, доцент, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, ужа научна област: Информационе науке и биоинформатика (развој софтвера), члан;
  6. Др Борис Шобот, ванредни професор,Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, ужа научна област: Алгебра и математичка логика, ментор.

ВИШЕ…

 

                                                                                                                       Д Е К А Н

                                                                                                            Проф. др Горан Трбић