Poziv za korištenje laboratorija

Zajednički istraživački centar (JRC) objavio je poziv za korištenje naučnih laboratorija i objekata u  ne-nuklearnim i nuklearnim oblastima.

Poziv se odnosi na:
– Ne-nuklearna: Laboratorija za nanobiotehnologiju (prijave do 13. aprila 2018. godine)
– Nuklearna: Evropska istraživačka infrastruktura za nuklearne reakcije, radioaktivnost, studije zračenja i tehnologije u nauci i primeni ( prijave do 7. marta 2018. godine)

VIŠE…