ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

Јована Паспаљ,  асистент

Канцеларија:27

Телефон:+38751319142

e-mail: jovana.paspalj@pmf.unibl.org

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2183-4082

ENGLISH

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2018. – данас, Мастер академске студије биологије; Модул: Физиологија животиња, Универзитет у Новом Саду
 • 2018. – Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у
  Бањој Луци

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2019 – данас, Асистент за ужу научну област Физиологија животиња, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци

НАСТАВА

Основне студије

 • Општа физиологија животиња
 • Упоредна физиологија животиња I
 • Упоредна физиологија животиња II
 • Физиологија и екофизиологија животиња
 • Механизми физиолошких адаптација
 • Имунологија
 • Компаративна хематологија

Мастер студије

 • Биохемијске основе физиолошког одговора

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Биологија (област)
 • Физиологија животиња (ужа научна област)

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • 2020 – ,,Испитивање квалитета вода водотока у Републици Српској“ сарадња између Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске и Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци.
 • 2019 – ,,Ефекти хипотермије на индуковани бактеријски менингитис код Wistar пацова“, Суфинансиран од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске.
 • 2019 – „Цитолошки, физиолошки и генетички ефекти пирофилита, пестицида и електромагнетних поља код Wistar SP. пацова“, суфинансиран од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Паспаљ, Ј., Фришчић, Ј., Декић, Р: Ефекти конзумације енергетских пића на хематолошке параметре пацова соја Wistar. Зборник радова са десете Научно-стручне конференције са међународним учешћем „Студенти у сусрет науци” ISBN 978-99976-662-9-1 Бања Лука, 2017. године, стр. 112-123.
 • Лолић, С., Голуб, Д., Декић, Р., Манојловић, М., Паспаљ, Ј: Квалитет воде неких притока ријеке Дрине у Републици Српској (БиХ): Микробиолошка и ихтиолошка истраживања. Вода, 2019. UDK: 502.51(282):502.175(497.6).
 • Слијепчевић, В., Манојловић, М., Паспаљ, Ј., Декић, Р., С., Ђери, А., Радовић И.: Леукоцитарна формула Wistar пацова третираних алоксаном. Серија „Скуп”, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, 2019. 
 • Paraš, S., Vojinović, N., Gajanin, R., Paspalj, J: High frequency electromagnetic fields induced ultrastructural changes on secretory granules of pancreatic beta cells in rats: unbiased stereological analysis. Microscopy Conference, Berlin, 01-05. septembar 2019.


ОСТАЛО

 • Члан организационог одбора – IV Симпозијум биолога и еколога Републике Српске – СБЕРС 2020, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци.
 • Учесник на 2. симпозијуму генетичара Босне и Херцеговине са међународним учешћем „Biotechnology in Medicine and Agriculture”, Бања Лука, 2015.
 • Стипендиста Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, од 2015-2017.