Комбиновани студијски програм другог циклуса студија
„Очување и одржива употреба генетичких ресурса“

 

 Јавна одбрана мастер рада на тему:

„Приједлог увођења агроеколошких мјера у пољопривредну политику Републике Српске

кандидата Гвоздена Мићића, дипл. инж. агроекономије,

одржаће се 27.12.2019. године пред Комисијом у саставу:

  1. Др Борут Босанчић, доцент

Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци,

ужа научна област: Биометрика, предсједник;

  1. Др Гордана Роквић, ванредни професор

Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци,

ужа научна област: Економика пољопривреде и рурални развој, ментор, члан;

  1. Др Димитрије Марковић, доцент

Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци,

уже научне области: Заштита здравља биљака и агроекологија и Хортикултура, ментор, члан;

  1. Др Биљана Лубарда, ванредни професор

Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци,

ужа научна област: Екологија, заштита биодиверзитета, члан;

  1. Др Данијела Кондић, ванредни професор,

Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци,

ужа научна област: Ратарство, члан.

 

ОДБРАНА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У БИБЛИОТЕЦИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ

ФАКУЛТЕТА СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА.