ZBORNIK RADOVA SA KONFERENCIJE – .pdf 12 MB – štampana verzija

ZBORNIK RADOVA SA KONFERENCIJE – .pdf 12 MB – onlajn verzija

Knjiga apstrakata

Fotografije Plenarne sjednice na PMF Fliker servisu.

Fotografije sekcija na PMF Fliker servisu.

Svečana akademija
Plenarna sjednica
Sekcije
Posjeta ministara

20 GODINA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

Poštovani,
Povodom obilježavanja 20 godina postojanja i rada Prirodno-matematički fakultet u Banjoj Luci organizuje međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom „Naučna konferencija povodom 20 godina Prirodno-matematičkog fakulteta iz oblasti prirodnih i matematičkih nauka“, koja će se održati 16. i 17. septembra 2016. godine.
Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da učestvujete u radu konferencije.

Predsjednik Organizacionog odbora
prof. dr Goran Trbić, dekan

PROGRAM RADA
2. OBAVJEŠTENJE
UPUTSTVO ZA TEHNIČKU PRIPREMU RADA
INSTRUKCIJA ZA PLAĆANJE