Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, у сарадњи са Факултетом за инжењерство из Хунедоаре, Универзитет у Темишвару, организује Међународну конференцију примијењених наука (ICAS 2018).

Конференција ће бити одржана на Машинском факултету Универзитета у Бањој Луци у периоду од 9. до 11. маја 2018. године.

Аутори могу да бирају да ли ће радови које приложе бити објављени (након рецензије) у IOP Conference Series–Material Science and Engineeringhttp://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/163/1 или у часописима наведеним у признатим међународним базама података:

ВИШЕ…