У оквиру Ерасмус+ КА107 размјене расписан је конкурс за боравак aкадемског особља на
Словачком техничком универзитету (СТУ) у Братислави.
Институција пријема: Словачки технички универзитет
Држава: Словачка
Број доступних стипендија: 3
Трајање размјене: 5 радних дана (+ 2 дана пута)
Период реализације размјене: размјена се мора реализовати у зимском семестру 2022/23. године
Ко се може пријавити: Академско особље Студијског програма хемија Природно-математичког
факултета Универзитета у Бањој Луци
Износ стипендије:

  • Дневна стипендија у износу 165 евра (за трошкове живота),
  • Путни трошкови до износа од 180 евра укупно,
  • Виза, дозвола за боравак и осигурање нису обухваћени овом стипендијом, те је
    стипендиста дужан да ове трошкове сноси сам (за боравак до 3 мјесеца у Словачкој није потребна виза).


ЛИНКОВИ:
• о Универзитету:
https://www.stuba.sk/english.html?page_id=132
https://www.fchpt.stuba.sk/
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
За конкурс је потребно доставити:
1. CV у EUROPASS формату са библиографијом
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions 
2. Приједлог Уговора о размјени са детаљним планом размјене (за детаље погледати доље
наведене линкове и обратити се координатору за академску мобилност матичне организационе
јединице)
Тeaching: https://eurep.auth.gr/en/staff/international/teaching/general_information
Training: https://eurep.auth.gr/en/staff/international/training/general_information
3. Позивно писмо, које није обавезно, али даје предност кандидату над другим кандидатима.
ПРИЈАВА:
Сва тражена документација се доставља Академском координатору за међународну размјену
студената и особља СП ХЕМИЈА проф. др Дијани Јелић, поштом, електронском поштом, или лично.
Координатор ће све пријаве доставити комисији, која ће у року од 5 дана по затварању конкурса
донијети одлуку о номинацији. 
За сва додатна питања можете се обратити на адресу електронске поште erasmus@pmf.unibl.org 

Рок за достављање документације је до 05.08.2022. године до 12:00 часова.
НАПОМЕНА: Размјена се мора реализовати уз поштовање свих епидемиолошких мјера које су на
снази у држави институције пријема. У случају погоршања епидемиолошке ситуације у држави
пријема, постоји могућност да се размјена откаже.
ПОСТУПАК ОДАБИРА:
1.    Одабир кандидата се врши у складу са Правилима о раду Комисије и критеријумима за
спровођење поступка избора кандидата за размјену одлазећих студената и особља у оквиру
програма Еразмус+ КА107. 
2.    Одобрене пријаве ће бити послане партнерском ЕУ универзитету као номинације.
3.    ЕУ универзитет одлучује о коначном избору кандидата.