KONKURS ZA Erasmus+ KA107 razmjenu

U okviruErasmus+ KA107 razmjeneraspisan je konkurs za boravak jednog studenta master studija hemije na Slovačkom tehničkom univerzitetu (STU) u Bratislavi.

Institucija prijema: Slovački tehnički univerzitet
Država: Slovačka
Broj dostupnih stipendija: 1
Trajanje razmjene: 3 mjeseca
Period realizacije razmjene: razmjena se mora realizovati u prvoj polovini 2022. godine
Ko se može prijaviti: studenti drugog ciklusa hemije Prirodno-matematičkog fakulteta  Univerziteta u Banjoj Luci

Iznos stipendije:
· Mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 evra (za troškove života),
· Putni troškovi do iznosa od 180,00 evra ukupno,
· Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je
stipendista dužan da ove troškove snosi sam (za boravak do 3 mjeseca u Slovačkoj nije potrebna viza).


LINKOVI:
• o Univerzitetu:
https://www.stuba.sk/english.html?page_id=132

https://www.fchpt.stuba.sk/
• informacije o osiguranju i smještaju:
https://www.stuba.sk/sk/studentov/studentske-domovy-stu-v-bratislave/studentsky-domov-mlada-garda.html?page_id=695 i
https://www.stuba.sk/sk/studentov/studentske-domovy-stu-v-bratislave/studentsky-domov-jura-hronca.html?page_id=694

https://www.erapo.sk/en/

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Za konkurs je potrebno dostaviti:
1. Kopiju pasoša
2. CV u Europass formatu
3. Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1)
4. Prepis ocjena na engleskom jeziku
5. Motivaciono pismo
6. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika institucije prijema.

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju, obratiti se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja na Studijskom programu hemija.

PRIJAVA:
Sva tražena dokumentacija se dostavlja putem aplikacije eStudent, a uputstvo za prijavu je dostupno na sljedećoj adresi – Uputstvo za prijavu razmjene studenata

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na adresu elektronske pošte erasmus@pmf.unibl.org 


Rok za dostavljanje dokumentacije je do 05.11.2021. godine do 12:00 časova.

NAPOMENA: Razmjena se mora realizovati uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje su na snazi u državi institucije prijema. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije u državi prijema, postoji mogućnost da se razmjena otkaže.

Studenti se istovremeno mogu prijaviti na maksimalno dvije razmjene koje će se realizovati u ljetnom semestru akademske 2021/22. godine uz jasno označene preferencije.

POSTUPAK ODABIRA:
1.    Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilima o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA107. 
2.    Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
3.    EU univerzitet odlučuje o konačnom izboru kandidata.