На основу члана 8. и 67. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), Одлуке Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1388/21 од 06.05.2021. године, о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2021/2022. години на јавним високошколским установана и Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.675-46-2/21 од 09.04.2021. године, расписује се…ВИШЕ…

 

УПЛАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

ИЗНОС 70,00 КМ

ПРИМАЛАЦ: рачун Властитих прихода Универзитета у Бањој Луци    

ЖИРО РАЧУН БР: 555-000-06053684-82 код Нове  банке а.д.Бања Лука

ЖИРО РАЧУН БР: 551-001-00009070-76 код Уникредит банка а.д.Бања Лука

Сврха уплате:  за квалификациони испит

Врста уплате: 0- редовна уплата

ВРСТА ПРИХОДА: 722512   

ОПШТИНА: 002

БУЏЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА: 1250009

Позив на број:0000000333

БРОЈ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА: матични број кандидата