ACTA SCIENTIFICA BALCANICA

E-mail: asb@pmf.unibl.org

dr Dragojla Golub
Glavni i odgovorni urednik

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Mladena Stojanovića 2
78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
Telefon: +387 51 319 142
E-mail: dragojla.golub@pmf.unibl.org

ma Maja Šibarević
Tehnički urednik
E-mail: maja.sibarevic@pmf.unibl.org

KONTAKT .pdf

CONTACT .pdf