dr Trbić Goran, redovni profesor: dekan@pmf.unibl.org

  • Biologija – dr Biljana Lubarda, vanredni profesor, biljana.lubarda@pmf.unibl.org
  • Fizika – dr Snježana Dupljanin snjezana.dupljanin@pmf.unibl.org, docent
  • Geografija – dr Aleksandra Petrašević, vanredni profesor, aleksandra.petrasevic@pmf.unibl.org,
  • Hemija – dr Milica Balaban, vanredni profesor milica.balaban@pmf.unibl.org
  • Matematika-Informatika – dr Dragan Matić, vanredni profesor, dragan.matic@pmf.unibl.org
  • Ekologija i zaštita životne sredine – doc. dr Svjetlana Lolić, svjetlana.lolic@pmf.unibl.org
  • Prostorno planiranje – doc. dr Neda Živak,  neda.zivak@pmf.unibl.org
  • Tehničko vaspitanje i informatika – dr Radoslav Dekić, vanredni profesor, radoslav.dekic@pmf.unibl.org.

Branka Trninić, diplomirani pravnik branka.trninic@pmf.unibl.org
Predrag Buha, studentska.sluzba@pmf.unibl.org, 051/304-722
Živana Krčić, dipl. geograf, master@pmf.unibl.org
Snježana Ratković, racunovodstvo@pmf.unibl.org
Ljilja Kopren, prof. goegrafije, biblioteka@pmf.unibl.org
Mitja Tanjga, mitja.tanjga@pmf.unibl.org

Prirodno-matematički fakultet,
Mladena Stojanovića 2, Banja Luka
Tel./faks: +387/51/319-142
pon-pet 08-16