У организацији Природно-математичког факултета у току маја/јуна 2022.године реализоваће се курсеви цјеложивотног учења (стручни тренинзи) из области еколошког мониторинга и биоиндикација копнених вода, а у склопу ERASMUS+ пројекта „Развој мастер курикулума из еколошког мониторинга и биоиндикација копнених вода на високошколским установама у региону Западног Балкана“ (Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs).

Курсеви ће бити организовани у виду блок наставе у трајању од мјесец дана у терминима које полазници договоре са водитељима курса. Похађање наставе је бесплатно, а по завршетку полазници ће добити одговарајући сертификат.

Назив курса

Број ЕТЦС кредита

Акватична екотоксикологија

6

Акватичне и семиакватичне макрофите

6

Акватичне макроинвертебрате у мониторингу вода

6

Фикологија

6

Ихтиологија

6

Микробиологија копнених вода

6

SERCON метода за конзервацијску процјену ријека

6

Технологије заштите вода

6

 

Заинтересовани кандидати могу се пријавити координатору проф. др Свјетлани Лолић на svjetlana.lolic@pmf.unibl.org до 30.04.2022.године.