Univerzitet u Banjoj Luci
Univerzitetu Istočnom Sarajevu
 Univerzitet  u Beogradu
 Sveučilište u Zagrebu
 Univerza v Ljubljani
 Univerzitet u Sarajevu
Zavod za zapošljavanje RS
 Republički pedagoški zavod RS
 Republički zavod za statistiku
Ministarstvo nauke i tehnologije
Ministarstvo prosvjete i kulture