ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

Маја Шибаревић, ма, виши асистент

канцеларија:28

телефон: +38751319142

еmail: maja.sibarevic@pmf.unibl.org

ORCID: 0000-0001-8405-9138

ENGLISH

ОБРАЗОВАЊЕ:

 • 2015. Магистар екологије; Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2010. Дипломирани еколог заштите животне средине; Природно – математички факултет, Универзитет у Бањој Луци

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА:

 • 2015. – данас., Виши асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2011. – 2015. Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Основне студије:

 • Екологија човјека
 • Антропологија
 • Зоологија хордата I
 • Зоологија хордата II

     Мастер студије:

 • Историја природних наука

УЏБЕНИЦИ:

Лубарда Б., Голуб Д., Декић Р., Јањић Н., Лолић С., Дмитровић Д., Максимовић Т., Манојловић М., Параш С., Шкондрић С., Шукало Г., Цвијић С., Шибаревић М., Пљеваљчић Т., Радусин Сопић Б. (2019): Тест питања за припрему пријемног испита из биологије. Остале наставне публикације. Природно – математички факултет Универзитета у Бањој Луци. ИСБН: 978-99955-21-79-0

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА:

 • Зоологија, Антропологија

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ:

2019-2020: Цитолошки, физиолошки и генетички ефекти пирофилита, пестицида и елетромагнетних поља код Wistar sp.

2019: Анализа генома примјеном ереј компаративне геномске хибридизације (aCGH) код дјеце са фацијалном дисморфијом, психомоторним заостајањем у развоју и мултиплим конгениталним аномалијама

 

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ:

Видовић С., Петковић М., Вулић И. (2013): Учесталост тризомије 21 регистроване код новорођенчади у КЦ Бања Лука. Програм и изводи саопштења, 52. Конгрес Антрополошког друштва Србије са међународним учешћем, 05 -08. јун 2013., Нови Сад, стр. 35.

 

Вулић И., Видовић С., Петковић М. (2013): Учесталост хромозомских аберација утврђених раном амниоцентезом у КЦ Бања Лука. Програм и изводи саопштења, 52. Конгрес Антрополошког друштва Србије са међународним учешћем, 05 -08. јун 2013., Нови Сад, стр. 43.

 

Видовић С., Васић З., Петковић М., Вулић И., Барош И. (2013): Компаративна анализа антропометријских параметара школске омладине узраста 7-19 година између два миленијума. Програм и изводи саопштења, 52. Конгрес Антрополошког друштва Србије са међународним учешћем, 05 -08. јун 2013., Нови Сад, стр. 94.

 

Петковић М., Голуб Д. (2015): Преглед стања аутохтоних анималних генетичких ресурса Босне и Херцеговине. Зборник сажетака Универзитета у Бањој Луци, III симпозијум биолога и еколога Републике Српске (СБЕРС 2015), Бања Лука, стр. 175.

 

Параш С., Шибаревић М., Хинић К., Радовановић М. (2020): Промена ултраструктурне грађе бета ћелија панкреаса пацова услед утицаја високофреквентних електромагнетних поља. Зборник сажетака Универзитета у Бањој Луци, Природно – математички факултет, IV симпозијум биолога и еколога Републике Српске са међународним учешћем – СБЕРС2020, Бања Лука, стр. 107.

 

Врховац К., Параш С., Шибаревић М. (2020): Промена грађе тимуса пацова након излагања високофреквентним електромахнетним пољима. Зборник сажетака Универзитета у Бањој Луци, Природно – математички факултет, IV симпозијум биолога и еколога Републике Српске са међународним учешћем – СБЕРС2020, Бања Лука, стр. 109.

 

Параш С., Вучић Г., Шибаревић М. (2020): Значај детекције мутације гена код пацијената са меланомом. Зборник сажетака Универзитета у Бањој Луци, Природно – математички факултет, IV симпозијум биолога и еколога Републике Српске са међународним учешћем – СБЕРС2020, Бања Лука, стр. 111.

 

ОСТАЛО:

 • Члан организационог одбора IV Симпозијума биолога и еколога Републике Српске – СБЕРС2020, Бања Лука, Република Српска