Катедра: Друштвена географија и демографија
Ужа научна област: Друштвена географија
Предмети: Географија становништва, Становништво у просторном планирањуПопулациона динамика, Привредна географија 2, Модели демографског развоја (II циклус)

Кабинет: 31
Телефон: +387 51 319 142, лок.110
E-mail: stanovnistvo.pmf@gmail.com

Консултације: уторак (1000 – 1130), четвртак (1000 – 1130)

Биографија
Библиографија