Наставни план

 

Семестар

 

Предмет

Фонд часова

П

В

ECTS

IX

Геосистеми

2

2

5

Картографске основе ГИС-а

2

2

5

Геопроцесуирање и просторно моделовање

2

2

5

Просторне базе података

2

2

5

УКУПНО

8

8

20

 

Семестар

 

Предмет

Фонд часова

П

В

ECTS

 

 

 

X

ГИС програмирање

2

2

5

Даљинска детекција и ГИС

2

2

5

ГИС стандарди и инфраструктура просторних података

 

2

 

2

 

5

Изборни

2

2

5

Мастер рад

0

0

20

УКУПНО

8

8

40

Списак изборних предмета:

1. Физичко-географске анализе у ГИС-у

2. Друштвено-географске анализе у ГИС-у

3. Примјена ГИС-а у мониторингу и заштити животне средине

4. ВЕБ-ГИС програмирање