Студијски програм хемија је са великим задовољством представио пројектне активности „RM@Schools 4.0“  кроз учешће на “Кампу за надарене, талентоване и изврсне средњошколце”, који су у својим школама препознати као такви. Генерални организатор догађаја је НВО „Перпетум Мобиле“ из Бањалуке. У „Дому омладине” током новембра 2021. године одржане су четири радионице из области хемије материјала уз учешће мотивисаних бањалучких средњошколоца. Ученици су имали прилику да сазнају много о потенцијалима домаћих депозита минерала и њиховог значаја са развој хемијске индустрије и креирања будућих радних мјеста у области материјала, тако потребних Европи данас. Учионица је обухватила практичне демонстрације разлике између алумосиликата попут пирофилита, бентонита, зеолита, а ученици су уживали у реалном додиру са овим материјалима. Такође, с обзиром да у учесници веома заинтересовани за науку и иновативне приступе, одржане су и двије радионице на тему примјене научног приступа у рјешавању проблема. Ученици су у групама извели симулацију свих фаза научног рада са посебним освртом на експериментални рад и његову улогу у науци. Догађај је одржан под покровитељством Града Бања Лука.

Повезнице:

http://rmschools.eu/

https://www.pm.rs.ba/