Катедра: Катедра за земљиште, физиологију и исхрану биљака

Ужа научна област: Наука о земљишту

Предмети: Педологија

Кабинет: 15
Телефон: + 387 51 330-915
Е-пошта: mihajlo.markovic@agro.unibl.org

Консултације: петак 11.00 – 12.00