ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

Милица Лукач, ма, виши асистент

Канцеларија:27

Телефон:+38751319142

e-mail:milica.lukac@pmf.unibl.org

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2507-5979

ENGLISH

ОБРАЗОВАЊЕ:

 • 2017- докторанткиња- доктор биолошких наука, департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2014. мастер екологије животиња, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2010. професорица Екологије и заштите животне средине, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА:

 • 2020 – данас, виша асистенткиња, Природно-математички факултет, Универзитета у Бањој Луци, СП биологија и СП екологија и заштита животне средине
 • 2015 – 2020., виша асистенткиња, Природно-математички факултет, Универзитета у Бањој Луци, СП биологија и СП екологија и заптита животне средине
 • 2011 – 2015., асистенткиња, Природно-математички факултет, Универзитета у Бањој Луци, СП биологија и СП екологија и заптита животне средине

НАСТАВА:

Основне студије:

 • Органска еволуција
 • Еволуциона и системска екологија
 • Хидроекологија и заштита копнених вода
 • Екологија и зашита вода
 • Биологија популација

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА:

 • Еволуционна биологија, конзервациона и популациона генетика, фенотипска варијабилност

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ:

 • 2017-18,“Species Boundary Identification of Endemic Cyprinid Telestes Metohiensis Using DNA Taxonomy”, Rufford Small Grant: Rufford Foundation, United Kingdom,
 • 2016-17“Population Structure and Vulnerability of the Threatened Fish Species Telestes metohiensis from Karstic Streams in Bosnia and Herzegovina”, Rufford Small Grant: Rufford Foundation, United Kingdom,

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ:

 • Lukač, M (2018): Assessment of conservation units of the endemic and vulnerable cyprinid species from the karst field of Eastern Herzegovina. Abstract book-Intrenational Rufford Small Grants Conference “Explore and protect the natural beauty of Balkans”21-28 September,2018.Silver Lake, Serbia:27.
 • Francuski, L., Ludoški, J., Lukač, M., Dekić, R. & Milankov, V. (2019): Integrative study of population structure of Telestes dabar, the strictly endemic cyprinid species from the Dinaric karst on the Balkan Peninsula. European Journal of Wildlife Research. 65: 66. doi.org/10.1007/s10344-019-1302-6.
 • Francuski, L., Ludoški, J., Lukač, M & Milankov, V. (2019): Fine scale population structure of hoverfy pollinator, Eristalis arbustorum: an integrative study. Journal of Insect Conservation. Article in press.org/10.1007/s10841-019-00202-5.
 • Ludoški J, Francuski L, Lukač M, Dekić R, Milankov V. (2021): Toward the conservation of the endemic monotypic fish genus Aulopyge from the Balkan Dinaric karst: Integrative assessment of introduced and natural population. Ecolоgy and Evolution. 00:1–12. https://doi. org/10.1002/ece3.7108

ОСТАЛО:

 • Учесник једног националниог и пет међународних пројеката
 • Аутор и коаутор 10 радова (три рада са SCI листе) објављених у научним часописима, и седам саопштења на научним конференцијама
 • Члан организационог одбора Симпозијума биолога и еколога Републике Српске (СБЕРС) 2015. и 2020 године
 • Подстицај за научну продуктивност у међународним референтним часописима и награђивање за научна достигнућа у 2019 години, Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, Јануар 2020
 • Подстицај за научну продуктивност у међународним референтним часописима и награђивање за научна достигнућа у 2020 години, Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, Јануар 2021