Катедра: Зоологија, еволуција и генетика

Ужа научна област: Еволуциона биологија

Предмети: Органска еволуција, Хидроекологија и заштита копнених вода, Биологија популација

Кабинет: 27 Телефон: +387 51 319 142, лок. 103
Е-пошта: milica.lukac@pmf.unibl.org

Консултације: уторак 14.00-16.00 и петак 12.00-14.00
Биографија
Библиографија
Biography