2023. година

Vesna Rajčević i Tanja Mišlicki Tomić 
PEJZAŽNI PREDJELI SLIVA VRBANJE
Prepoznavanje i vrednovanje pejzažnih kvaliteta u funkciji razvoja turizma

2018. година

Научна монографија
СТАНОВНИШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
–демографски фактори и показатељи –

проф. др Драшко Маринковић и Александар Мајић, ма.

2014. година

ДЕМОГРАФСКЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
проф. др Драшко Маринковић