2018. godina

Naučna monografija
STANOVNIŠTVO REPUBLIKE SRPSKE
–demografski faktori i pokazatelji –

prof. dr Draško Marinković i Aleksandar Majić, ma.

2014. godina

DEMOGRAFSKE DETERMINANTE POPULACIONE POLITIKE REPUBLIKE SRPSKE 
prof. dr Draško Marinković