Рођена 1949. године у Босанском Новом (Нови Град), РС – БиХ
Запослена од 1996. године
Титула: доктор биолошких наука
Докторат: Број врста и подврста по типовима биотопа лимнофауне Европе као мјера промјенљивости таксона, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, 2002.
Звање: редовни професор, од 2012. године
Ужа научна област: Екологија, заштита биодиверзитета
Катедра: Екологија
Е-mail: pavlov@blic.net

Консултације:
уторак: 10.30-12.00
четвртак: 11.30-12.30

Библиографија