Bosnia & Herzegovina Futures Foundation i ove godine dodjeljuje “Vera Šnajder Nagradu”  u iznosu do 5.000 BAM uspješnim studenticama dodiplomskog, magistarskog i doktorskog studija na fakultetima prirodnih i tehničkih nauka!

Nagrada Vera Šnajder omogućit će istraživačicama iz Bosne i Hercegovine, koje su na početku karijere, podršku u vlastitoj potrazi za znanjem i kolektivnim  društvenim napretkom. 

Nagrada je namijenjena za pokrivanje putnih troškova odlaska na seminar, konferenciju i drugih oblika profesionalnog usavršavanja.

Više informacija možete pronaći na našoj web stranici.

Studentice mogu poslati aplikaciju putem prijavnog obrasca za “Vera Šnajder Nagradu” do 15. oktobra 2022. godine