Међу многим наградама и признањима које остварују студенти и запослени Природно-математичког факултета Универзитета  у Бањој Луци истакли би и нама посебну.

Доцент Иван Самелак запослен на Студијском програму хемија  Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, аутор научног рада објављеног у часопису ,,Environmental  Chemistry  Letters“ са највећим фактором утицаја 9.027, добитник је прве награде Универзитета у Бањој Луци за остварене међународне резултате у научноистраживачком и образовном раду у 2020. години. 

Власник ресторана Le Coq, господин Горан Куртиновић, је желио да на посебан начин награди младе и талентоване људе као и њихов пожртвован рад и одлучио се даровати „златну картицу ресторана“.

Поред Ивана златна картица је додијељена и младој талентованој Мартини Драгичевић која је поред положеног пријемног испита   на Универзитету у Инополис  у Русији смјер информатика, основни студиј наставила на Студијском програму Математика и информатика Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци.