Фонд Ненада М. Костића за хемијске науке ове године двадесети, јубиларни, пут отвара конкурс за додјелу награда за најбоље завршне радове са основних и мастер академских студија.

Овај фонд дјелује кроз Управни одбор, који чине професори са универзитета широм Србије и у овој земљи већ двије деценије ради у корист наставе и науке.

Фонд ће наградити ауторе и похвалити менторе два најбоља рада одбрањена у периоду од 1. априла 2020. до 31. марта 2021. године. Новчане награде износиће 1000, односно 850 €. Ненаграђени кандидати добиће по један графички лист српских ликовних умјетника.

Фонд ће додијелити ванконкурсну награду од 1000 € према властитом избору, без пријављивања кандидата.

Конкурс траје од 15. фебруара до 9. априла 2021. године. Кандидати се на конкурс пријављују сами. Пријаву је могуће добити писмом упућеним на е-адресу: tatjanad@chem.bg.ac.rs. Уз пријаву се прилаже по један примјерак сљедећих докумената:

  • биографија, не дужа од једне стране, са подацима о средњошколском образовању, универзитетским студијама, каријери и евентуалним наградама и успјесима,
  • мастер или дипломски рад,
  • увјерење о одбрањеном раду,
  • увјерење о свим положеним испитима на основним и мастер студијама са оцјенама,
  • двије повјерљиве препоруке мјеродавних особа које добро познају рад кандидата, послате на е-адресу: tatjanad@chem.bg.ac.rs,
  • списак и копије објављених радова и саопштења.

Потпуну пријаву са свим прилозима послати у електронском облику на е-адресу: tatjanad@chem.bg.ac.rs.

Управни одбор и предсједник Фонда ће вредновати заслуге кандидата према мјерилима као што су: научна вриједност рада; оригиналност, квалитет и примјенљивост резултата; објављени и саопштени научни и стручни радови, ако их кандидат има; комисијска оцјена одбрањеног рада; успјех на студијама и слично.

Додјеле награда и похвала Фонд намјерава додијелити у другој половини маја у Свечаној Сали Универзитета у Београду – Хемијског факултета, Студентски трг 12-16. Датум и околности планиране свечаности биће накнадно објављени у складу са епидемиолошком ситуацијом. Награђени кандидати и похваљени ментори су обавезни да присуствују свечаности.

Добитници награда ће изложити своје радове у предавањима која ће трајати по највише седам минута. Свим награђеним и ненаграђеним кандидатима и њиховим менторима који буду присуствовали свечаности и који то затраже, биће плаћени путни трошкови. Сви присутни биће позвани на пријем у част награђених и похваљених.

Више обавјештења о конкурсу могуће је добити од в. проф. др Татјане Вербић: телефон 011/3336-611, е-адреса: tatjanad@chem.bg.ac.rs или од предсједника и оснивача Фонда, проф. др Ненада М. Костића, чија је е-адреса: nen.m.kos@gmail.com.