U okviru Erazmus+ projekta ,,Razvoj master kurikuluma iz ekološkog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda na visoko školskim ustanovama u regionu Zapadnog Balkana“ (ECOBIAS) naPrirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci održan je okrugli sto na temu „Nedostaci postojećeg monitoringa voda u Republici Srpskoj“.

Pored profesora sa Prirodno-matematičkog fakulteta, okruglom stolu su prisustvovali predstavnici akreditovanih laboratorija, konsalting kuća i predstavnici nevladinih organizacija.

Nakon uvodnog obraćanja, koordinator projekta, prof. dr Svjetlana Lolić je upoznala prisutne sa ciljevima projekta, opremanjem laboratorija PMF-a, kao i sa kursevima cjeloživotnog učenja iz oblasti Monitoringa voda čija je realizacija u toku. Prisutni su i sami iskazali zainteresovanost za pohađanje kurseva.

Zatim su uslijedila izlaganja predstavnika akreditovanih laboratorija i konsalting kuća, koji su prisutne upoznali sa realnim problemima sa kojim se susreću na terenu, sa nepostojanjem akreditovane metodologije za pojedine parametre biološkog monitoringa, nedostatkom pojedinih podzakonskih akata, kao i sa drugim problemima sa kojim se susreću, a vezani su za monitoring voda.

Učesnici su upoznati sa aktivnostima koje se provode u cilju ažuriranja Planova upravljanja vodama oblasnih riječnih slivova rijeke Save i Trebišnjice, kao i sa dosadašnjim i trenutnim aktivnostima koje se provode na Prirodno-matematičkom fakultetu vezano za monitoring površinskih voda.