У оквиру Темпус пројекта НЕТРЕЛ од 20. до 24. новембра 2015. године на Природно-математичком факултету у Бањалуци одржан је курс теоретске и практичне обуке везане за узорковање површинских вода и седимента којем су присуствовали представници лабораторија из државних институција и приватног сектора са подручја цијеле БиХ.