U okviru Tempus projekta NETREL od 20. do 24. novembra 2015. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjaluci održan je kurs teoretske i praktične obuke vezane za uzorkovanje površinskih voda i sedimenta kojem su prisustvovali predstavnici laboratorija iz državnih institucija i privatnog sektora sa područja cijele BiH.