На Природно-математичком факултету Универзитета у Бањој Луци од 25. до 29. јануара 2016. године, одржан је курс теоретске и практичне обуке под називом:
„Одређивање пестицида у седименту и полифенолних једињења у површинским водама примјеном ГЦ-МС“
Курс је био намјењен лабораторијском особљу из Босне и Херцеговине, које се бави овом проблематиком као и заинтересованим студентима.