Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci od 25. do 29. januara 2016. godine, održan je kurs teoretske i praktične obuke pod nazivom:
„Određivanje pesticida u sedimentu i polifenolnih jedinjenja u površinskim vodama primjenom GC-MS“
Kurs je bio namjenjen laboratorijskom osoblju iz Bosne i Hercegovine, koje se bavi ovom problematikom kao i zainteresovanim studentima.