Од академске 2023/24 године почиње реализација два нова смјера на студијском програму Географија. Поред наставног смјера, на првом циклусу студија, будући студенти ће имати прилику да студирају на смјеру Географски информациони системи (ГИС) и смјеру Туризмологија. Додатне информације, можете добити путем:

Интернет странице: www.pmf.unibl.org

Е-mаil-а: geografija@pmf.unibl.org

Facebook странице: СП Географија Бања Лука – SP Geografija Banja Luka.