Serija „SKUP“ objavljuje naučne, stručne i pregledne radove iz oblasti prirodnih nauka. U seriji „SKUP“ se takođe mogu publikovati radovi sa skupa, konferencije, simpozijuma ili kongresa u čijoj organizaciji učestvuje Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.

Serija „SKUP“ je od 2009. registrovana kao časopis sa posebnim brojevima: „SKUP“ (Print) ISSN 184-4820, „SKUP“ (Online) sa elektronskom lokacijom http://pmf.unibl.org ISSN 1840-4839 i „SKUP“ (CD-ROM) ISSN 1840-4847.

Učestalost izlaženja časopisa „SKUP“ je dva puta godišnje, a prvi broj serije „SKUP“ objavljen je 2004.

Svi brojevi serije „SKUP“ nalaze se dostupni i u elektronskom obliku na veb stranici Prirodno-matematičkog fakulteta (http://pmf.unibl.org/skup/?lang=lat), a brojevi od 2016. godine  i na veb stranici Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske, odnosno na veb lokaciji Agencije DOI Srpska (http://doisrpska.nub.rs/index.php/SBERS/issue/archive). Od 2016. godine, svi radovi objavljeni u seriji „SKUP“ imaju i DOI brojeve. Povezivanje podataka o radovima, DOI brojeva i veb adresa obavlja se preko servisa CrossRef (www.crossref.org).