ОБАВЈЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ДИПЛОМИРАЛИ У ПЕРИОДУ ОД  24.08.2020. ДО 09.07.2021. ГОДИНЕ, ДА ЗБОГ ТРЕНУТНЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ НЕЋЕ БИТИ СВЕЧАНЕ ДОДЈЕЛЕ ДИПЛОМА, ТЕ ДА ИСТЕ МОГУ ПРЕУЗЕТИ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА ОД 27.09.2021. ГОДИНЕ.

СТУДЕНТИ КОЈИ НИСУ ИЗВРШЛИ УПЛАТУ ЗА ТРОШКОВЕ ШТАМПАЊА ДИПЛОМЕ ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ПРИЛИКОМ ПРЕУЗИМАЊА ДИПЛОМЕ ДОСТАВЕ ПОТВРДУ О УПЛАТИ НАВЕДЕНИХ ТРОШКОВА.

НАПОМИЊЕМО ДА ЈЕ УПЛАТУ ЗА ПОТРЕБЕ ШТАМПАЊА ДИПЛОМЕ ПОТРЕБНО ИЗВРШИТИ ПРЕМА СЛЕДЕЋОЈ ИНСТРУКЦИЈИ:

 

СВРХА УПЛАТЕ: аконтација за диплому

ЖИРО РАЧУН БРОЈ: 5510010000907076

ПРИМАЛАЦ: рачун посебних намјена за високо образовање

ВРСТА ПРИХОДА: 722512

ОПШТИНА: 002

БУЏЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА: 1250009

ПОЗИВ НА БРОЈ: 0000000333

ИЗНОС: 100 К