OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI U PERIODU OD  24.08.2020. DO 09.07.2021. GODINE, DA ZBOG TRENUTNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE NEĆE BITI SVEČANE DODJELE DIPLOMA, TE DA ISTE MOGU PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI FAKULTETA OD 27.09.2021. GODINE.

STUDENTI KOJI NISU IZVRŠLI UPLATU ZA TROŠKOVE ŠTAMPANJA DIPLOME POTREBNO JE DA PRILIKOM PREUZIMANJA DIPLOME DOSTAVE POTVRDU O UPLATI NAVEDENIH TROŠKOVA.

NAPOMINJEMO DA JE UPLATU ZA POTREBE ŠTAMPANJA DIPLOME POTREBNO IZVRŠITI PREMA SLEDEĆOJ INSTRUKCIJI:

 

SVRHA UPLATE: akontacija za diplomu

ŽIRO RAČUN BROJ: 5510010000907076

PRIMALAC: račun posebnih namjena za visoko obrazovanje

VRSTA PRIHODA: 722512

OPŠTINA: 002

BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 1250009

POZIV NA BROJ: 0000000333

IZNOS: 100 K